środa, 27 kwietnia 2016

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te pochodzą z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało wprawnym ślepiem trudno je odróżnić.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało fachowym okiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, trywialnej obróbce i stosunkowo niskiej odpłatności. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz też w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia albo od razu ociosuje, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką i przekazuje do miejsca budowy ogrodzenie z PCVOstrołęki na ogrodzenie i bramę ze sztachetek. Używany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak połączony lepiszczem piach, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, nazywamy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podstawy zlepiających występują tam też pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się odcień kamieni na plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet, przybierają one wówczas różne tony czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż kroi się największe bloki, użytkowane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane bloki skalne wolno również siekać na sześciany o symetrycznych kształtach, użytkowane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno też je dzielić przy pomocy specjalistycznych klinów i dłut na cienkie, nietypowych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenia z plastyku używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe z zgromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować promowane na ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych migiem tracą połysk. Wapienie wolno zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie stosuje się je też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przydają się piaskowce krzemionkowe, ponieważ są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od stylu ogrodu oraz własnych upodobań kształt kamiennych tafel może być różny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto skróconych prostokątów bądź kwadratów. Murki a także ogrodzenia WinyloweJasła na ogrodzenie i bramę ze sztachet tworzy się z głazów wielorakiego kształtu, zestawionych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z odłamków o nierównych zarysach, trzeba je trafnie zestawiać tzn. tak, by kształt każdego kolejnego zespalał się z poprzedzającym. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe przerwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową oraz gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu przerastają też mchem i glonami. Można to uniemożliwić pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać kurzu z nawierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą pozostać ostre rysy. Sprofilowane fabryki myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości mechanicznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, by głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz