środa, 25 maja 2016

Stawianie balustrady PCV na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Stawianie sztachetki plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Plotki z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, jak planowane sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku kiedy planowane balustrady z plastyku na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz